Elementary İngilizce Ders 51 | Word Order of Adjectives

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 51: Word Order of Adjectives

Elementary İngilizce Ders 50 | Modifying Nouns with Adjectives and Nouns

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 50: Modifying Nouns with Adjectives and Nouns

Elementary İngilizce Ders 49 | Imperatives

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 49: Imperatives

Elementary İngilizce Ders 48 | Polite Requests with May, Could, Can, Would

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 48: Polite Requests with May, Could, Can, Would

Elementary İngilizce Ders 47 | Using Enough with Adjectives and Nouns

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 47: Using Enough with Adjectives and Nouns

Elementary İngilizce Ders 46 | Too + Adjective

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 46: Too + Adjective

Elementary İngilizce Ders 45 | Using Very and Too with Adjectives

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 45: Using Very and Too with Adjectives

Elementary İngilizce Ders 44 | Expressing Ability with CAN, COULD and BE ABLE TO

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 44: Expressing Ability with CAN, COULD and BE ABLE TO

Elementary İngilizce Ders 43 | If Clauses

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 43: If Clauses

Elementary İngilizce Ders 42 | Past and Future Time Clauses with Before, After and When

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 42: Past and Future Time Clauses with Before, After and When

Elementary İngilizce Ders 41 | May, Might, Will - Present and Future Possibility

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 41: May, Might, Will - Present and Future Possibility

Elementary İngilizce Ders 40 | What + Do Questions

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 40: What + Do Questions

Elementary İngilizce Ders 39 | Time Words Used in Past Time and Future Time

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 39: Time Words Used in Past Time and Future Time

Elementary İngilizce Ders 38 | Expressing Future Time with Be Going To

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 38: Expressing Future Time with Be Going To

Elementary İngilizce Ders 37 | Expressing Future Time with Will

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 37: Expressing Future Time with Will

Elementary İngilizce Ders 36 | Time Clauses - Before, After, When

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 36: Time Clauses - Before, After, When

Elementary İngilizce Ders 35 | What and Which Questions in Simple Past Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 35: What and Which Questions in Simple Past Tense

Elementary İngilizce Ders 34 | Questions and Negatives in Simple Past Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 34: Questions and Negatives in Simple Past Tense

Elementary İngilizce Ders 33 | Simple Past Tense with Irregular Verbs

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 33: Simple Past Tense with Irregular Verbs

Elementary İngilizce Ders 32 | Simple Past Tense with Regular Verbs

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 32: Simple Past Tense with Regular Verbs

Elementary İngilizce Ders 31 | Simple Past Tense with Be

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 31: Simple Past Tense with Be

Elementary İngilizce Ders 30 | Indefinite Pronouns

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 30: Indefinite Pronouns

Elementary İngilizce Ders 29 | Using THE

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 29: Using THE

Elementary İngilizce Ders 28 | Countable and Uncountable Nouns

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 28: Countable and Uncountable Nouns

Elementary İngilizce Ders 27 | Singular and Plural Nouns

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 27: Singular and Plural Nouns

Elementary İngilizce Ders 26 | Subject Pronouns and Object Pronouns

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 26: Subject Pronouns and Object Pronouns

Elementary İngilizce Ders 25 | Prepositions of Location

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 25: Prepositions of Location

Elementary İngilizce Ders 24 | Usage Of THERE IS and THERE ARE

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 24: Usage of "There is" and "There are"

Elementary İngilizce Ders 23 | Comparing The Uses Of THINK

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 23: Comparing The Uses Of "Think"

Elementary İngilizce Ders 22 | Would Like

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 22: Would Like

Elementary İngilizce Ders 21 | Use of Some Non Action Verbs

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 21: Use of Some Non Action Verbs

Elementary İngilizce Ders 20 | Non Action Verbs (State Verbs)

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 20: Non Action Verbs (State Verbs)

Elementary İngilizce Ders 19 | Present Continuous Tense to Express Future Time

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 19: Present Continuous Tense to Express Future Time

Elementary İngilizce Ders 18 | Questions in Present Continuous Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 18 : Questions in Present Continuous Tense

Elementary İngilizce Ders 17 | Present Continuous Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 17 : Present Continuous Tense

Elementary İngilizce Ders 16 | Information Questions in Simple Present Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 16 : Information Questions in Simple Present Tense

Elementary İngilizce Ders 15 | Negatives and Questions in Simple Present Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 15 : Negatives and Questions in Simple Present Tense

Elementary İngilizce Ders 14 | Spelling and Pronunciation of Final -s

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 14 : Spelling and Pronunciation of Final -s

Elementary İngilizce Ders 13 | Frequency Adverbs in Simple Present Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 13 : Frequency Adverbs in Simple Present Tense

Elementary İngilizce Ders 12 | Simple Present Tense

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 12 : Simple Present Tense

Elementary İngilizce Ders 11 | Using It to Talk about Time

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 11 : Using It to Talk about Time

Elementary İngilizce Ders 10 | What and Who Questions with Be

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 10 : What and Who Questions with Be

Elementary İngilizce Ders 9 | Using This, That, These and Those

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 9 : Using This, That, These and Those

Elementary İngilizce Ders 8 | Using Have - Has and Possessive Adjectives

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, video ders 8 : Using Have - Has and Possessive Adjectives

Elementary İngilizce Ders 7 | Where Questions with BE

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, ders 7 : Where Questions with Be

Elementary İngilizce Ders 6 | Yes/No Questions with Be

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, ders 6: Yes/No Questions with Be

Elementary İngilizce Ders 5 | Be + Location

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, ders 5: Be + Location

Elementary İngilizce Ders 4 | Be + Adjective

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, ders 4 : Be + Adjective

Elementary İngilizce Ders 3 | Pronoun + Be + Noun

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, ders 3: Pronoun + Be + Noun

Elementary İngilizce Ders 2 | Noun + are + Noun

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, ders 2: Noun + are + Noun

Elementary İngilizce Ders 1 | Noun + is + Noun

Türkçe açıklamalı Genel İngilizce ders videosu, ders 1: Noun + is + Noun